About

Theodora Waldahl Dea er en Oslo basert kunstner, som studerte billedkunst hos NISS- Nordisk Institutt for Scene og Studio tidligere på 2000-tallet. På den tiden malte hun mer figurative malerier på lerret. Etter mange år med pensel bevegde hun seg over til flytende kunst, som pouring, og fra der oppdaget hun epoxy resin som er media brukt i dag.

Hun bruker en teknikk av blandingsmedia, alkohol blekk og resin, til å lage organiske og geometriske former. I tillegg tilsettes gull og shimmer for å heve 3D effektene i de forskjellige lagene med media, og for at kunsten skal leke med lyset.

Theodora elsker natur, alt fra hav til fjell og hele veien til den fjerne galaksen, fra mikro til makro. Det er her hun henter sin inspirasjon så vel som fra innsiden. Det er viktig for Theodora og hele tiden utvikle både seg selv og kunsten sin.

For english please press continue reading.

Theodora Dea is an Oslo based artist, who studied visual art at NISS- Nordic Institute of Stage and Studio in the early 2000’s. Back then she made more figurative paintings on canvases. After years with a brush she moved on to liquid arts such as poring, and from there she discovered epoxy resin which is the medium used today.

She uses a mixed media technique of alcohol inc and resin to create organic and geometric shapes, and adding gold and shimmer to elevate the 3D effects of the different layers of media, and to make the art playful to light.

Theodora loves nature, everything from the mountains to the ocean and all the way to the far galaxy, from micro to macro. This is where she draws inspiration as well as within. It’s important to Theodora to constantly developing both herself and her art.