Epoxy Resin

Abyss (solgt)

Dette bildet var spesielt vanskelig, men morsomt å fotografere. Overflaten som kan minne om et speil, reflekterer det meste i riktig lys. Grunntonene i bildet er svart, brun, grå/blå, perle og hvit, men har en shimmer effekt enkelte steder som skifter farge mellom blå/grønn og lilla. Bildet reflekterer ikke like mye innendørs.

/This piece was more difficult to photograph than usual, but also a lot of fun. The mirror like surface reflects almost everything in the right light. The dominating colours are black, brown, grey/blue, pearl and whit, but there is also a shimmer effect that changes between blue/green and purple. The picture does not reflect as much indoors.

Anbefaler å se video fra PC, nettbrett eller lignende, da vi opplever at det kan gå litt sakte fra mobil. Vi jobber med saken!